الأقسام

  الإجراءات

  اختر العملة

PlusIM - Licenta anuala si suport dedicat T120
214,20 EUR سنوي
Acest pachet reprezinta licenta anuala pentru versiunea completa PlusIM si suportul tehnic dedicat pentru progamul de devize Invest Manager PLUS. Timpul de interventie este de maxim 120 de minute.

  الأقسام

  الإجراءات

  اختر العملة